Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAS14

Managing Urban Complexities, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Managing Urban Complexities (Osallistuminen opetukseen)

Tyyppi

Osallistuminen opetukseen

Laajuus

5 op

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuorganisaatio

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Ohjelmassa oleva opetus

Managing Urban Complexities, Lectures

Luento-opetus (englanti)
I
II
III
IV
10.1.2020 – 21.2.2020

Lectures

Lecture group

Lectures
Joka perjantai aikavälillä 10.1.2020–21.2.2020
kello 09:15–11:45 (2 tuntia 30 minuuttia)

Opettajat

Ilari Karppi
Katso omalla sivullaan

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ilari Karppi