Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAS14

Managing Urban Complexities, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Opintojaksolla tarkastellaan kaupunkien kehittämistä koskevaa päätöksentekoa sekä keinoja vaikuttaa erilaista spatiaalisista sekä sosioekonomisista muutoksista aiheutuviin kehityksen ongelmatilanteisiin. Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat mekanismit, joilla pyritään mukautumaan muutoksiin, jotka ovat sosioekonomisia, ekologisia ja jopa poliittisia kestävyyshaasteita. Näitä mekanismeja tarkastellaan niin suurten kuin pientenkin yhdyskuntajärjestelmien piirissä ruohonjuuritasolta monimutkaisiin hallintakehikkoihin asti.

Kurssin alussa tarkastellaan tapoja, jolla tilallista informaatiota on historiallisesti käsitelty suunnittelun ja hallinnan tarpeita palvelemaan ja jatketaan suunnitteluun erityisenä tiedon käsittelyn muotona. Seuraavaksi esitellään laajamittaista kaupunkimuutosta koskeva tapausesimerkki, jota referenssitapauksena käyttäen edetään yhteiseen, ongelmaperusteisen oppimisen periaatteita hyödyntävään yhteiseen harjoitukseen. Luentojakson päätteeksi tarkastellaan yhtä tai useampaa suunnittelutapausta. Tällöin huomiota kiinnitetään erityisesti tarpeeseen ja edellytyksiin ylittää hallinnon sektoreiden välisiä rajoja.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilari Karppi

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

10.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilari Karppi

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

10.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV