Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAA15

Luova kaupunkikehittäminen, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Kurssilla hahmotetaan kaupunkien kehittämisen haasteita luovaan kaupunkiin liittyvien keskusteluteemojen valossa, joita ovat mm. osallistavat hallintaprosessit, fyysinen ympäristö, luova talous sekä kulttuuri kaupunkikehittämisen voimavarana. Kehittämisen lähtökohtia tarkastellaan pohtimalla luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä kaupunkien kehittämisessä ja liittämällä niiden käsittely alan keskeisimpiin kehittämiskonsepteihin ja teoreettisiin kehittelyihin (Landry, Florida ym.). Kurssilla käydään läpi luovan kaupungin kehittämisidean toteutusmuotoja ja strategisia lähestymistapoja niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin esimerkkien valossa sekä esitellään po. kehittämisen sisältöalueita (luovat teollisuudenalat, muotoilu, kulttuuri, paikallishistoria jne.). Lisäksi käydään läpi luovuustekniikoita ja niiden soveltamisen ehtoja.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA15

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ari-Veikko Anttiroiko

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

15.01.2020 19.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA15

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ari-Veikko Anttiroiko

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

15.01.2020 19.02.2020
I
II
III
IV