Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAS13

Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
Kurssilla tarkastellaan kuntien ja alueiden hallinnan kansainvälistä ulottuvuutta. Kurssi valottaa erityisesti globalisaation ehdollistavaa vaikutusta kaupunki- ja aluekehitykseen ja hahmottaa sitä institutionaalista hallinnan kenttää, jolla kunnat ja alueet toimivat. Perinteisenä institutionaalisena toiminnan muotona käsitellään kuntien kansainvälistä toimintaa ja sen organisointia. Dynaamisen talouskehityksen viitekehyksessä tarkastellaan puolestaan kuntien ja alueiden kilpailustrategioita sekä kansainvälistä kaupunkimarkkinointia ja kaupunkibrändin rakentamista.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ari-Veikko Anttiroiko

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 18.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ari-Veikko Anttiroiko

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

14.01.2020 18.02.2020
I
II
III
IV