Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FONEA5

Fonetiikan aineopintojen harjoitustyö, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opastettu tutkimusprojekti opiskelijan valitsemasta foneettisesta aiheesta.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEA5

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEA5

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa