Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FONEA4

Fonetiikan tilastomenetelmät, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Luennot ja harjoitukset perinteisestä ja bayesilaisesta inferenssista tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEA4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

29.08.2019 29.08.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEA4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Suoritustapa 1

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

29.08.2019 29.08.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV