Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FONEP4

Fonetiikan perusopintojen harjoitustyö, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opastettu pienimuotoinen kokeellinen tutkimus opiskelijan valitsemasta foneettisesta aiheesta.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEP4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
29.08.2019 29.08.2019
Peruuntunut
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEP4

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
29.08.2019 29.08.2019
Peruuntunut
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV