Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FONEP3

Fonetiikan tutkimusmenetelmät, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Esitellään ja harjoitellaan keskeisiä kokeellisen tutkimuksen menetelmiä ja akustista ja tilastollista analyysia.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEP3

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
29.08.2019 29.08.2019
Peruuntunut
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
29.08.2019 29.08.2019
Peruuntunut
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FONEP3

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Michael ODell

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
29.08.2019 29.08.2019
Peruuntunut
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
29.08.2019 29.08.2019
Peruuntunut
I
II
III
IV
07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV