skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
NAM-IV

Economics

Yliopisto
5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Economics

Koodi

NAM-IV

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
02.09.2019 11.11.2019
I
II
III
IV

Koodi

NAM-IV

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
02.09.2019 11.11.2019
I
II
III
IV