Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
NAM-IV

Economics, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Economics

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

NAM-IV

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 18.11.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

NAM-IV

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 18.11.2019
I
II
III
IV