skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KTEER008

Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-englanti)

Yliopisto
4 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Suomen- ja englanninkieliset asiakirjat, laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet ja niiden soveltaminen

Koodi

KTEER008

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoiteteaan myöhemmin
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Koodi

KTEER008

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoiteteaan myöhemmin
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa