Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS19

Software Project Management, Theory and Practice, 10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing a software development project.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS19

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Timo Poranen

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

30.08.2019 20.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 15.05.2020
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS19

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Timo Poranen

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

30.08.2019 20.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 15.05.2020
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV