Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATRAS12

Advanced Course in Corporate Finance, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Corporate finance approached from an economic and behavioral perspective; An emphasis on specific standard corporate textbook questions considered unanswered.Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATRAS12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tunti-opettaja

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 04.11.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATRAS12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tunti-opettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 04.11.2019
I
II
III
IV