Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS53

Experimental Research in Human-Technology Interaction, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
The course will consist of lectures on basics of experimental research, research ethics, overview of basic statistical methods, and scientific reporting. These skills are practiced as group work. In addition students will study course literature, and will need to take a written exam.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS53

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Veikko Surakka

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Weekly lectures and exercises

Osallistuminen opetukseen

04.03.2020 21.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS53

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Veikko Surakka

Suoritustapa 1

Weekly lectures and exercises

Osallistuminen opetukseen

04.03.2020 21.04.2020
I
II
III
IV