skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMS1

Algebra 2

Yliopisto
10 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Usean muuttujan polynomit, kokonaisalueet, Eukleideen renkaat ja faktoriaaliset renkaat, kuntalaajennukset, Galois'n teoriaa.

Koodi

MTTMS1

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja x

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MTTMS1

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja x
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa