Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKENPRE2

Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi, 2 op

Yliopisto
Kielikeskus

Opintojaksolla:

- harjoitellaan arkipäivän suullisissa viestintätilanteissa toimimista

- kerrataan yleissanastoa

- harjoitellaan kuullunymmärtämistä

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKENPRE2

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Suoritustapa 1

Small group activities maximum 26 h, independent work 28 h.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKENPRE2

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

yliopisto-opettaja

Suoritustapa 1

Small group activities maximum 26 h, independent work 28 h.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV