Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKES4

Espanja IV, 4 op

Yliopisto
Kielikeskus

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Keskustelu- ja kirjoitustehtävistä suoriutumisesta hän myös saa ja antaa palautetta toisille.

Lisäksi tehdään:

- rakenneharjoituksia

- kuullunymmärtämisharjoituksia

- puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä

- kirjoitusharjoituksia

Opintojaksolla syvennetään mm. kieliopin, sanaston sekä suullisen ja kirjallisen taidon hallintaa. Suullista kielitaitoa harjoitellaan etenkin pari- tai pienryhmäkeskustelujen avulla autenttista harjoitusmateriaalia (kuullun ymmärtäminen) hyödyntäen. Tekstin ymmärtämis- ja laatimistaitoa harjoitellaan oppimateriaalin avulla.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES4

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 22.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES4

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 22.04.2020
I
II
III
IV