Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKES3

Espanja III, 4 op

Yliopisto
Kielikeskus

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Keskustelu- ja kirjoitustehtävistä suoriutumisesta hän myös saa ja antaa palautetta toisille. Lisäksi tehdään:

- rakenneharjoituksia

- kuullunymmärtämisharjoituksia

- puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä

- kirjoitusharjoituksia.

Erityisesti syvennytään verbioppiin ja perehdytään myös espanjankielisen maailman kulttuuriin. Opiskelija osaa viestiä asumisesta ja matkustamisesta, perheen elämästä, toimia puhelintilanteessa sekä selviytyy lääkärissäkäynnistä, osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES3

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t. Pienryhmäopetuksesta osa voi olla verkko-opetusta.

Osallistuminen opetukseen

09.09.2019 11.12.2019
I
II
III
IV
13.01.2020 22.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES3

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t. Pienryhmäopetuksesta osa voi olla verkko-opetusta.

Osallistuminen opetukseen

09.09.2019 11.12.2019
I
II
III
IV
13.01.2020 22.04.2020
I
II
III
IV