Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKES2

Espanja II, 4 op

Yliopisto
Kielikeskus
Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä espanjaksi. Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja suullista ilmaisua.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES2

Pääasiallinen opetuskieli

espanja, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetusta 52 tuntia, itsenäistä työskentelyä 56 tuntia, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 12.12.2019
I
II
III
IV
08.01.2020 23.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES2

Pääasiallinen opetuskieli

espanja, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetusta 52 tuntia, itsenäistä työskentelyä 56 tuntia, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 12.12.2019
I
II
III
IV
08.01.2020 23.04.2020
I
II
III
IV