skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKRAVAL2

Cours de Français approfondi - ranskan syventävä kurssi

Yliopisto
4 op
Kielikeskus
Kurssilla syvennetään kielioppiosaamista ja tehdään kuullunymmärtämistehtäviä, opetellaan sanontoja ja tehdään oikeinkirjoitustehtäviä. Kurssin aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ryhmätyönä esitelmän.

Koodi

KKRAVAL2

Pääasiallinen opetuskieli

ranska

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Mari Haapsaari
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Koodi

KKRAVAL2

Pääasiallinen opetuskieli

ranska

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Mari Haapsaari
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa