Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKRAVAL2

Cours de Français approfondi - ranskan syventävä kurssi, 4 op

Yliopisto
Kielikeskus
Kurssilla syvennetään kielioppiosaamista ja tehdään kuullunymmärtämistehtäviä, opetellaan sanontoja ja tehdään oikeinkirjoitustehtäviä. Kurssin aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ryhmätyönä esitelmän.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKRAVAL2

Pääasiallinen opetuskieli

ranska

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Mari Haapsaari

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKRAVAL2

Pääasiallinen opetuskieli

ranska

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Mari Haapsaari

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa