Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS56

Haptic User Interfaces, 5–10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

The course is an introduction to haptic user interface technology and haptic research in general. The covered topics include an introduction to the human sense of touch, technologies for creating haptic interaction, and typical applications that utilize haptic interaction. The course includes practical exercises where students design and implement haptic stimulation.

The basic course (5 cr) can be extended (10 cr) by carrying out an optional project work.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS56

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Roope Raisamo
Vastuuopettaja
Jussi Rantala

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

5 credits: weekly exercises, an exam; 10 credits: weekly exercises, an exam and a research project

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 23.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS56

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Roope Raisamo
Vastuuopettaja
Jussi Rantala

Suoritustapa 1

5 credits: weekly exercises, an exam; 10 credits: weekly exercises, an exam and a research project

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 23.02.2020
I
II
III
IV