Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS54

Emotions and Sociality in Human-Technology Interaction, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
The course consists of a series of lectures and discussions about non-verbal communication, the neural and biological basis of communication and emotions, interconnections between emotions and cognition and motivation, and human-computer interaction.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS54

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Veikko Surakka

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

The course will consist of lectures, discussions, videos, and demonstrations, plus learning the literature.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 26.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS54

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Veikko Surakka

Suoritustapa 1

The course will consist of lectures, discussions, videos, and demonstrations, plus learning the literature.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 26.02.2020
I
II
III
IV