Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATYVA22

Henkilöverotus, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

1. Tuloverojärjestelmä ja sen rakenne - peruskäsitteet - verovelvollisuuden määräytyminen - tulolähdejako - tulolajijako 2. Henkilöverotus - verotettavan tulon laskeminen - pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset - ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset - vero ja siitä tehtävät vähennykset - tappiontasaus - ennakkoperintä. Suoritustapa:

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATYVA22

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

vero-oikeuden yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 15.11.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATYVA22

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

vero-oikeuden yliopistonlehtori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 15.11.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa