Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
BTK2025

Aineenvaihdunta, 8 op

Yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Elävän luonnon molekyylien rakenteeseen ja toimintaan keskittyvä opintojakso. Pääpaino on ihmisen energia-aineenvaihdunnassa, solujen keskeisten biomolekyylien rakentumisessa ja hajotuksessa sekä aineenvaihdunnan säätelyssä.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK2025

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kirsi Granberg

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Luennot, ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaari, asiantuntijatapaaminen ja loppukuulustelu. Problem based learning – perehdytys tulee olla käytynä ennen kurssin alkua. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, läsnäolopakko seuraavissa opetustilanteissa: ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaarit ja asiantuntijatapaaminen

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 02.03.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Luennot, harjoitustehtävät ja loppukuulustelu. Muut opiskelijat.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK2025

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kirsi Granberg

Suoritustapa 1

Luennot, ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaari, asiantuntijatapaaminen ja loppukuulustelu. Problem based learning – perehdytys tulee olla käytynä ennen kurssin alkua. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, läsnäolopakko seuraavissa opetustilanteissa: ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaarit ja asiantuntijatapaaminen

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 02.03.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Luennot, harjoitustehtävät ja loppukuulustelu. Muut opiskelijat.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa