skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
BTK2025

Aineenvaihdunta

Yliopisto
8 op
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Elävän luonnon molekyylien rakenteeseen ja toimintaan keskittyvä opintojakso. Pääpaino on ihmisen energia-aineenvaihdunnassa, solujen keskeisten biomolekyylien rakentumisessa ja hajotuksessa sekä aineenvaihdunnan säätelyssä.

Koodi

BTK2025

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Koodi

BTK2025

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa