skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KTSER008

Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-saksa), 4 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Suomen- ja saksankieliset asiakirjat, laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet ja niiden soveltaminen

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTSER008

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Dieter Hermann Schmitz

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTSER008

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Dieter Hermann Schmitz

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa