Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TSEKP3

Historia, kulttuuri ja kirjallisuus, 10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Perehdytään Tšekin historiaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TSEKP3

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ana Adamovicova

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 08.10.2019
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 11.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TSEKP3

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ana Adamovicova

Suoritustapa 1

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 08.10.2019
I
II
III
IV

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 11.02.2020
I
II
III
IV