Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ENYS02

Englannin kielen historia, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Opiskelija tutustuu englannin kielen asemaan kielten sukupuussa, englannin kielen jakoon eri aikakausiin, näiden aikakausien keskeisiin kielellisiin piirteisiin sekä kielen ulkoisten tekijöiden vaikutukseen kielen kehittymiseen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENYS02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juhani Norri

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

27.08.2019 26.11.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

26.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENYS02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juhani Norri

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

27.08.2019 26.11.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

26.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV