Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS59

Information Visualization, 5–10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

The course includes the following topics, but is not limited to them

  • principles of information visualization
  • interactive visualizations
  • spoken, auditory, haptic and olfactory information presentation
  • domain specific visualizations
  • Advanced topics, such as XR and AI

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS59

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS59

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV