Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALJTP01

Julkisen talousjohtamisen perusteet, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
  • julkisen sektorin tehtävät

  • kuntatalous, kuntien taloudelliset voimavarat

  • valtion talous, valtion taloudelliset voimavarat

  • EU:n talous, EU:n taloudelliset voimavarat

  • talouden suunnittelu ja julkisista menoista päättäminen

  • talousinformaation tuottaminen ja käyttö julkisella sektorilla


Suoritustapa 1 (hallintotieteiden tutkinto-opiskelijat): luento-opetus, itsenäinen työskentely (I periodi)

Suoritustapa 2 (muut): verkko-opetus, itsenäinen työskentely (III periodi)

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJTP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tomi Rajala

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 09.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

07.01.2020 23.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJTP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tomi Rajala

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 09.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

07.01.2020 23.02.2020
I
II
III
IV