Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS02

Automaatit I, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Äärellinen automaatti. Formaalien kielten peruskäsitteitä. Chomskyn kielihierarkia. Kontekstittomista kieliopeista. Pinoautomaatti. Turingin kone.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Janhunen Tomi
Vastuuopettaja
Kati Iltanen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 27.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Janhunen Tomi
Vastuuopettaja
Kati Iltanen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 27.04.2020
I
II
III
IV