skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS02

Automaatit I

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Äärellinen automaatti. Formaalien kielten peruskäsitteitä. Chomskyn kielihierarkia. Kontekstittomista kieliopeista. Pinoautomaatti. Turingin kone.

Koodi

TIETS02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Janhunen Tomi
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
02.03.2020 27.04.2020
I
II
III
IV

Koodi

TIETS02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Janhunen Tomi
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
02.03.2020 27.04.2020
I
II
III
IV