Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIEA4

Project Work, 5–10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

The nature of project work. The design, documentation and supervision of a project. Implementation of a genuine project. Usability in a project. Software development.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIEA4

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Timo Poranen

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

30.08.2019 20.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 20.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIEA4

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Timo Poranen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

30.08.2019 20.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 20.05.2020
I
II
III
IV