Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKENPRE1

Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi, 2 op

Yliopisto
Kielikeskus

- Valittuja otteita akateemisista teksteistä

- Tekstien rakenne ja lukustrategiat

- Tekstiä hahmottavat vihjesanat

- Monimutkaisten lauseiden hahmotus

- Sanojen merkitysten päättely sanan rakenteen, lauseyhteyden ja asiayhteyden perusteella - Sananmuodostus

- Sanojen monimerkityksisyys ja sanakirjojen käyttö

- Tekstianalyysiä ja muita kirjallisia harjoituksia, täydentäviä etätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKENPRE1

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Marja Keni-Vanonen

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Suoritustapa 1

The average student workload for a 2 credit course is 54 hours (2 x 27). The distribution of hours between classwork, tutorials, online work and other independent work will vary.

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 16.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKENPRE1

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Marja Keni-Vanonen

Suoritustapa 1

The average student workload for a 2 credit course is 54 hours (2 x 27). The distribution of hours between classwork, tutorials, online work and other independent work will vary.

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 16.10.2019
I
II
III
IV