Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATVRA22

Henkilöriskien vakuuttaminen, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

- Henkilöriskit ja niiden merkitys  

- Lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset henkilöriskien hallintakeinoina 

- Henkilövakuutusten keskeiset toimintaperiaatteet

- Lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutusluokat, esimerkiksi säästö- ja riskihenkivakuutukset, työeläkkeet ja lakisääteinen tapaturmavakuutus

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATVRA22

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vakuutustieteen yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 09.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATVRA22

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vakuutustieteen yliopistonlehtori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 09.10.2019
I
II
III
IV