Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATYVP11

Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
  • Oikeustieteiden opetus ja opiskelu Tampereen yliopistossa
  • Oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä
  • Oikeuden merkitys julkista valtaa, yrityksiä ja yksilöitä ohjaavana ilmiönä
  • Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja systematiikka sekä keskeiset käsitteet
  • Suomen oikeusjärjestyksen suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
  • Oikeustiede ja erilaiset tavat lähestyä oikeutta tieteen keinoin
  • Eri oikeudenalat ja niiden väliset suhteet
  • Oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen peruslähtökohdat – oikeuslähteet ja oikeuslähdeoppi
  • Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden pääpiirteitä ja keskeiset käsitteet
  • Julkisoikeuden pääpiirteitä ja keskeiset käsitteet

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATYVP11

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vero-oikeuden professori

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 14.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

21.10.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATYVP11

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vero-oikeuden professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 14.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

21.10.2019 31.07.2020
I
II
III
IV