Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
LÄÄKA030

Abdominal complaints, 6 op

Yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Interviewing and doing clinical examination of patients with abdominal complaints in surgical or internal medicine wards and in the Accident and Emergency Department. Following endoscopies in the gastroenterological outpatient clinic. Learning abdominal radiography, fluoroscopy, pathology and clinical physiology at group works and at lectures. In tutorials, repeating abdominal area?s basic knowledge and understanding the treatment of a patient with abdominal complaints in the health care system.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

LÄÄKA030

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Kaukinen, professori

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Tutorials 2 ects, Group sessions 2 ects , Clinical skills Seminars, Block Examination 2 ects and blockfeedback

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

LÄÄKA030

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Kaukinen, professori

Suoritustapa 1

Tutorials 2 ects, Group sessions 2 ects , Clinical skills Seminars, Block Examination 2 ects and blockfeedback

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa