Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALJUA24

European Union Law, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Legal features of the European integration; the structure and institutions of the EU; structure, sources and essential principles of EU-law; Connection between the national law and the EU law; The freedoms and rights of individuals in the EU law.


The course is in English.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJUA24

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

University instructor (public law)

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Lectures, written exam and independent work

Osallistuminen opetukseen

27.01.2020 13.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALJUA24

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

University instructor (public law)

Suoritustapa 1

Lectures, written exam and independent work

Osallistuminen opetukseen

27.01.2020 13.02.2020
I
II
III
IV