Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLPOP01

Kansainvälisen politiikan johdantokurssi, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Kansainvälisen politiikan tutkimuksen institutionaalinen ja sisällöllinen kehitys; oppialan keskeiset käsitteet; teoriat ja osa-alueet; kansainvälinen järjestelmä; ulkopolitiikka ja diplomatia; rauhan- ja konfliktintutkimus; kansainvälinen poliittinen talous; yhteiskuntatieteellinen ajattelu.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hiski Haukkala, Kansainvälisen politiikan professori

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Pääaineopiskelijat suorittavat kurssin (2op) ja tentin (3op).

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 09.10.2019
I
II
III
IV
09.01.2020 27.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hiski Haukkala, Kansainvälisen politiikan professori

Suoritustapa 1

Pääaineopiskelijat suorittavat kurssin (2op) ja tentin (3op).

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 09.10.2019
I
II
III
IV
09.01.2020 27.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV