Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MEI-51706

Additive Manufacturing, 5 op

Yliopisto
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Ydinsisältö
  • Overview on additive manufacturing technologies
  • Project-based additive manufacturing course
Täydentävä tietämys
  • selection of appropriate AM technologies as well as appropriate post-processing technologies.
Erityistietämys
  • Design for Additive Manufacturing

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MEI-51706

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Eric Coatanea
Vastuuopettaja
Hossein Mokhtarian

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MEI-51706

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Eric Coatanea
Vastuuopettaja
Hossein Mokhtarian

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa