Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
SGN-34006

3D and Virtual Reality, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Ydinsisältö
 • Geometric data types. Linear and affine transformations.
 • Cameras and rasterization. Depth. Verteces and pixels. Color. Raytracing.
 • Binocular vision; perception of depth. 3D visual cues.
 • 3D scene capture: multi-camera, multi-sensor approaches.
 • 3D scene representation formats: multi-view + multi-depth; layered depth; epipolar image; point-clouds and meshes. Copression of 3D imagery.
 • Immersive displays: 3D, light field VR and AR displays.
 • 3D tracking sensors: mechanical, optical, magnetic, audio. Motion capture.
Täydentävä tietämys
 • Transform matrices. Rotations and translations. Frames.
 • Materials and texture mapping.Geometrical models.
 • Vergence and accommodation conflict. Focus cues.
 • Calibration and rectification of multi-camera setting with different topologies. Depth estimation.
 • Format conversion methods. Multi-modal 3D scene compression.
 • Display-specific artifacts
 • Augmented reality
Erityistietämys
 • Interpolation.
 • Sampling and reconstruction. Animation.
 • Visual processing paths
 • Capture-specific 3D visual artifacts
 • Representation-specific and compression-specific 3D visual artifacts.
 • Quality measurements for 3D displays.
 • Virtual reality

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SGN-34006

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Atanas Gotchev

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SGN-34006

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Atanas Gotchev

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa