Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEAV01

Asiantuntijaviestinnän itsenäinen projekti, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Työharjoittelu, itsenäinen tutkimus- tai kehittämisprojekti, josta opiskelija sopii opintosuuntansa vastuuhenkilön kanssa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEAV01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Johanna Vaattovaara

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

01.10.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEAV01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Johanna Vaattovaara

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

01.10.2019 31.07.2020
I
II
III
IV