Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS47

Functional programming II, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Using your own types and type classes

Functors

Applicative Functors

Monoids

Monads

Correct by construction / Agda

Concurrency

Parallel programming

Software transactional memory

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS47

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jyrki Nummenmaa

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Weekly excercises and exam.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS47

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jyrki Nummenmaa

Suoritustapa 1

Weekly excercises and exam.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa