Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
NAM-VIIa

Experimental Methods, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Experimental methods is a field of growing importance in the social sciences, in which decision-making is tested in a controlled laboratory environment. The data that result are used to evaluate theories as well as to test policies that could not easily be tested otherwise. This course surveys experimental research, giving students opportunities to try a number of the games (experiments) themselves. The course further provides a basic framework for designing and constructing experiments.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

NAM-VIIa

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 11.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

NAM-VIIa

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 11.05.2020
I
II
III
IV