Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GAMS05B

Game Education and Youth Gaming Culture, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

The course is a media educational look into young gamers and digital gaming as a part of youth in the 2010s. The role of games as part of everyday life is discussed in light of current research, including issues of parenting, public discourse, and gaming-related risks, as well as key phenomena such as streaming and esports. 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMS05B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Mikko Meriläinen

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMS05B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Mikko Meriläinen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV