skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TAYJ033b

Academic Presentations: Academic Presentations

Yliopisto
2 op
Tutkijakoulu

Day 1 (common to both groups)

9:15-10:30 Structure of English presentations; Introduction and Conclusions-tips

10:30-10:45 Break

10:45-11:30 Language performance issues

11:30-12:10 Lunch

12:10-14:00 Preparing and Using Visuals: Tips and Concerns

14:00-14:20 Coffee

14:20-16:00 Training for the Question-and-Answer period at conferences

Day 2

9:15-10:30 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

10:30-10:45 Break

10:45-11:30 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

11:30-12:10 Lunch

12:10-14:00 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

14:00-14:20 Coffee

14:20-16:00 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

Koodi

TAYJ033b

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Jatko-opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
26.03.2020 23.04.2020
I
II
III
IV
2Luento-opetus (englanti)
14.11.2019 28.11.2019
I
II
III
IV

Koodi

TAYJ033b

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Jatko-opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
26.03.2020 23.04.2020
I
II
III
IV
2Luento-opetus (englanti)
14.11.2019 28.11.2019
I
II
III
IV