skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
STYA10

Addiktiot, yksilö ja yhteiskunta, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Addiktiivisen käyttäytymisen selitysmallit; addiktioiden aiheuttamat ongelmat; eri hoitomuotojen teoreettiset jäsennykset; hoidolliset käytännöt.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

STYA10

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Katja Kuusisto

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Tentti

Tentti (suomi)
23.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Kirjallinen työ (englanti)
01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

Kirjallinen työ (suomi)
01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetus (suomi)
02.03.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

STYA10

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Katja Kuusisto

Suoritustapa 1

Tentti

Tentti (suomi)
23.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Kirjallinen työ (englanti)
01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

Kirjallinen työ (suomi)
01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetus (suomi)
02.03.2020 31.05.2020
I
II
III
IV