Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
STYA10

Addiktiot, yksilö ja yhteiskunta, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Addiktiivisen käyttäytymisen selitysmallit; addiktioiden aiheuttamat ongelmat; eri hoitomuotojen teoreettiset jäsennykset; hoidolliset käytännöt.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

STYA10

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katja Kuusisto

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Tentti

23.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Essee-vaihtoehto tarjolla vain kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

STYA10

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katja Kuusisto

Suoritustapa 1

Tentti

23.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Essee-vaihtoehto tarjolla vain kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 31.05.2020
I
II
III
IV