Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KASA25C

Foundations of game-based learning, 5 op

Yliopisto
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

The course introduces current scientific discussions about digital game-based learning. The course considers fundamental elements of game design, dimensions of engagement, and multiple views of learning that are relevant to understand the theoretical foundation of game-based learning. In addition, different pedagogical uses of game-based learning are discussed.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASA25C

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kristian Kiili

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASA25C

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kristian Kiili

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV