Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
VIMP03

Informaatio- ja mediajärjestelmät, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Jakso pureutuu tiedon löydettävyyden peruskysymyksiin, kuten verkon tietorakenteeseen, julkaisujen näkyvyyteen sekä sensuuriin. Tiedontuotantoa ja sosiaalisia verkostoja sekä digitaalista kulttuuriperintöä tarkastellaan tiedonhallinnan eli dokumentaation sekä informaatiovuorovaikutuksen näkökulmista. Jaksossa käsitellään yhteisöjä ja yksilöitä tietoresurssien tuottajina ja tallentajina sekä historiallisesta että ajankohtaisesta näkökulmasta.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

VIMP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Mika Sihvonen

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV
09.03.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

VIMP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Mika Sihvonen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV
09.03.2020 31.05.2020
I
II
III
IV