skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS50A

Advanced Course in Human-Technology Interaction: Service Design

Yliopisto
Vähintään 5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

The course presents the core ideas and principles of service design and design thinking, as well as their application to HTI development.


The course consists of five workshops and one book, from which an essay is written:

1) Principles of service design and design thinking

2) Key methods in service design

3) Using participatory design methods in HTI

4) Service design for technology and knowledge-intensive business environments

5) Digital services and user orientation

Koodi

HTIS50A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
10.01.2020 08.05.2020
I
II
III
IV

Koodi

HTIS50A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
10.01.2020 08.05.2020
I
II
III
IV