skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIRA3Aa

Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Antiikin kirjallisuuden naiset

Yliopisto
5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Kurssilla tutustutaan antiikin kirjallisuuden päälajeihin keskittymällä niiden naishahmoihin. Antiikin eepoksissa aiheena ovat miehiset sodat, mutta miltä Troijan sota näyttää miestään 20 vuotta rintamalta odottavan Penelopen näkökulmasta? Millaisia poliittisia ulottuvuuksia Didon tai Kleopatran rakkaus saivat antiikin Roomassa? Millaisia ovat antiikin kirjallisuuden feministiset luennat?


Kurssilla perehdytään kattavasti antiikin myyttien ja eeposten naiskuvaan, kreikkalaisen tragedian feminiiniseen hulluun rakkauteen ja sivurooleihin jääneisiin hyviin vaimoihin, misogyyniseen satiiriin, lyriikan ja kreikkalaisen romaanin rakkaus- ja parisuhdekuvauksiin sekä naisiin kirjailijoina.

Koodi

KIRA3Aa

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

1Luento-opetus (suomi)
03.09.2019 10.12.2019
I
II
III
IV

Koodi

KIRA3Aa

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

1Luento-opetus (suomi)
03.09.2019 10.12.2019
I
II
III
IV