Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KASA25B

Educational and multidisciplinary perspectives on learners’ agency, 5 op

Yliopisto
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
The course engages students in critical discussions of the most influential conceptualizations of agency from psychology (e.g., Bandura) and sociology (e.g., Emirbayer and Mische) and their adoption in the field of education. The course also introducesa third approach to agency, based on Vygotsky’s work. This approach is contrasted with the two other strands of conceptualizations to explore its utility for educators and learners. In particular the course exploresways in which the Vygotskian approach can contribute to fosteringtransformative capacities and to creatingconditions to concretely enact agency.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASA25B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.01.2020 13.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASA25B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.01.2020 13.02.2020
I
II
III
IV