Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITAA07

Digitaaliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opintojakson kirjallisuus käsittelee digitaalisten kirjastojen malleja ja toimintaa. Mukana on yleishyödyllisiä ja kaupallisia organisaatioita. Avoin tiede, avoimet aineistot ja data-arkistot kuuluvat myös opintojakson aiheisiin. 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITAA07

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elina Late

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

26.08.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ITAA07

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elina Late

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

26.08.2019 31.05.2020
I
II
III
IV