skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ITAA07

Digitaaliset kirjastot ja avoin tiede

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opintojakson kirjallisuus käsittelee digitaalisten kirjastojen malleja ja toimintaa. Mukana on yleishyödyllisiä ja kaupallisia organisaatioita. Avoin tiede, avoimet aineistot ja data-arkistot kuuluvat myös opintojakson aiheisiin. 

Koodi

ITAA07

Pääasiallinen opetuskieli

englanti suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

1Kirjallinen työ (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
2Kirjallinen työ (englanti)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
26.08.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Koodi

ITAA07

Pääasiallinen opetuskieli

englanti suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

1Kirjallinen työ (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
2Kirjallinen työ (englanti)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
26.08.2019 31.05.2020
I
II
III
IV